Szkoła Liderów

SL2_www_aktualnościNiezwykle miło jest nam poinformować, iż Fundacja Aplica przy współpracy ze Wspólnotą Metanoia rozpoczyna  drugą edycję Szkoły Liderów! Po dwóch latach eksperymentowania, poszukiwania lepszych, bardziej skutecznych metod, zbierając doświadczenie pracy grup jesteśmy pewni, że Szkoła Liderów jest miejscem rozwoju i przełomów dla wielu liderów! Szkoła Liderów jest 12 miesięcznym cyklem szkoleniowym skierowanym do osób, które chcą rozwijać swoje kompetencje liderskie. To praktyczny ale też dość intensywny warsztat umiejętności liderskich połączony z dużą dawką wiedzy niezbędnej do funkcjonowania w roli lidera. Podczas Szkoły liderów wspieramy każdego lidera w jego procesie rozwoju. Potencjalni i obecni liderzy otrzymują narzędzia i wiedzę , by jeszcze skuteczniej  wywierać wpływ i zmieniać otaczającą rzeczywistość.

W trakcie rocznego procesu szkoleniowego, każdy uczestnik ma również okazję uzyskać wyczerpujące informacje na temat tego jak jest odbierany i rozumiany przez pozostałych członków grupy. Może poznać swoje silne i słabe strony w zakresie umiejętności kontaktowania się z innymi i funkcjonowania w grupie. Ma też wielokrotnie okazje do wypróbowania nowych zachowań i ról, uzupełnienia braków, skorygowania błędów, zmierzenia się z własnym trudnościami w kontakcie z innymi. Szkoła liderów jest także okazją do poznania procesów zachodzących w grupie oraz tkwiących w niej możliwości rozwojowych.

Uczestnicy Szkoły Liderów biorą udział w 12 zjazdach szkoleniowych, które odbywają się od piątku do soboty. Dodatkowo dwa razy w roku odbywają się zjazdy 3 dniowe o bardziej intensywnym charakterze. Każdy warsztat poświęcony jest innym zagadnieniom, związanym z kluczowymi dla liderów kompetencjami. Dopełnieniem warsztatów szkoleniowych są indywidualne spotkania z mentorskie i coachingowe umożliwiające asymilację treści zdobywanych na zajęciach, jak również pracę nad własnymi ograniczeniami i zasobami. Wszystkie zajęcia prowadzone są przez doświadczonych trenerów i coachów. Więcej na temat Szkoły Liderów znajdziecie pod tym linkiem: Tym razem nabór do II edycji został zakończony ale niebawem kolejna edycja otwarta Szkoły Liderów!