Patryk Gregorczyk

Patryk Gregorczyk | wiceprezes Fundacji Aplica | terapeuta, pedagog, interwent kryzysowy, coach, certyfikowany trener

Z wykształcenia terapeuta, pedagog, interwent kryzysowy, trener, coach. Ukończył szkołę trenerów (europejskie ramy kwalifikacji eqf – 5 stopień trenerski). Posiada certyfikaty podsumowujące wiedzę zdobytą w obszarach Solution Focused Brief Therapy – Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach TSR i Coachingu w International Coach Federation ICF (Associate Certified Coach ACC). Pracował z młodzieżą w Domu Dziecka. Doświadczony praktyk w pracy z młodzieżą ze środowisk trudnych.

Obecnie prowadzi własną działalność. Prowadzi terapię, konsultacje, oraz sesje coachingowe, a także konsultacje pedagogiczne dla dzieci, młodzieży i rodziców. Ponadto szkolenia z zakresu komunikacji, rozwoju osobistego i kompetencji liderskich. Jako wiceprezes Fundacji Aplica koordynuję pracę i zarządza projektami.

Kontakt:

gsm: 605 378 679

e-mail: patryk@aplica.pl www: http://www.patrykgregorczyk.pl

sesje coachingowe prowadzi w Instytucie Rozwoju Osobistego i Psychoterapii oraz za pośrednictwem skype