• Psychoterapia uzależnień

  W przypadku psychoterapii uzależnień działamy w następujący sposób:

  • konsultacje i terapia indywidualna dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych
  • konsultacje, poradnictwo i terapia dla osób eksperymentujących, nadużywających substancji psychoaktywnych
  • praca motywacyjna z osobą używającą substancji psychoaktywnych
  • konsultacje, poradnictwo, terapia, grupy wsparcia i edukacyjne dla rodzin osób z problemem narkotykowym

   

  W przypadku osób uzależnionych konsultacje polegają przede wszystkim na postawieniu diagnozy dotyczącej stopnia uzależnienia psychicznego oraz fizycznego. Nakreślamy podczas nich konsekwencje dalszego zażywania środków uzależniających oraz motywujemy do podjęcia leczenia odpowiednimi dla danej osoby metodami.

   

  Często w ramach spotkania naświetlane są również problemy rodzinne, które mają pośredni związek z powstaniem lub leczeniem uzależnienia. Dlatego ważne są również konsultacje dla rodziców, podczas których rozmawiamy o mechanizmach związanych ze współuzależnieniem w rodzinie. Celem tych konsultacji jest określenie wizji własnego udziału innych członków rodziny w leczeniu uzależnienia. Uczymy ich również rozpoznawania pułapek, które czekają na nich podczas tego procesu oraz sposobów radzenia sobie z nimi. Jeżeli w trakcie konsultacji, rodzice ujawnią dodatkowe, obok uzależnienia, problemy rodzinne, zaproponujemy im odpowiednią terapię psychologiczną lub grupę wsparcia.