• Psychoterapia

  Psychoterapia to proces poznawania siebie. Poznawania swoich uczuć, myśli, potrzeb, ciała – po to, by lepiej siebie rozumieć i dzięki temu lepiej radzić sobie z problemami, uwolnić się od nadmiernego cierpienia i czerpać większą satysfakcję z życia. To proces odnajdywania w sobie siły, sprawstwa i wolności.

   

  Pracujemy z osobami, które:

  • cierpią na nerwicę, depresję, zaburzenia osobowości
  • nie potrafią tworzyć satysfakcjonujących relacji z ludźmi (partnerskich, zawodowych)
  • przeżywają lęki, mają obniżony nastrój
  • nie wierzą w swoje możliwości, nie wykorzystują swojego potencjału
  • nie radzą sobie ze stresem
  • mają problemy ze snem, funkcjonowaniem swojego ciała (zaburzenia psychosomatyczne)
  • nie radzą sobie z orientacją seksualną
  • chcą lepiej siebie poznać, by poprawić jakość swojego życia

   

  W jaki sposób pracujemy?

  Udzielamy konsultacji indywidualnych i prowadzimy psychoterapię indywidualną dorosłych, interwencję kryzysową, terapię uzależnień, interwencję kryzysową (par) małżeństw, a w przypadku trudności występujących u dzieci pracujemy z dziećmi lub rodziną.

  W pracy łączymy różne nurty psychoterapii, interwencji kryzysowej i pomocy psychologicznej: debriefing, terapię psychodynamiczną, gestalt i skoncentrowaną na rozwiązaniach.

  Dbamy o to, aby sposób pracy jak najbardziej dostosować do zgłoszonego problemu, ustalonych celów terapii oraz osoby – tzn. do jej sposobu myślenia, języka komunikacji, spostrzegania siebie i otaczającej rzeczywistości, do jej życiowych doświadczeń oraz cech i umiejętności.

  Jesteśmy skoncentrowani na człowieku i jego problemie, podążaniu i towarzyszeniu mu w przeżywanych trudnościach.

   

  Konsultacja indywidualna:
  spotkanie którego celem jest rozpoznanie problemu, dookreślenie oczekiwań dotyczących pomocy oraz ustalenie formy dalszej pomocy (np. interwencja kryzysowa, psychoterapia indywidualna, pokierowanie do odpowiedniej instytucji / specjalisty).

  Sesja psychoterapii indywidualnej/ interwencji kryzysowej/ terapii uzależnień:
  indywidualne spotkanie z terapeutą, które służy realizacji wcześniej ustalonego celu/celów.

  Sesja terapii małżeńskiej / interwencji kryzysowej:
  spotkanie pary z terapeutą, które ma na celu osiąganie zmian w relacji między partnerami.

  Obok celu terapii ustala się warunki spotkań, tzw. kontrakt:
  czas trwania sesji, częstotliwość spotkań, przybliżoną długość terapii, zasady odwoływania wizyt, koszty itp.