• Samobójstwa – interwencja kryzysowa

  Program szkolenia:

  1. Podstawowe pojęcia teorii kryzysu:
   • psychologiczne rozumienie kryzysu
   • rodzaje sytuacji kryzysowych
   • mechanizmy i strategie radzenia sobie z kryzysem (coping)
   • teorie kryzysu
   • czynniki, przebieg i rozpoznawanie reakcji kryzysowej
  2. Teorie zachowań suicydalnych
  3. Syndrom presuicydalny
  4. Diagnoza i rozpoznawanie czynników ryzyka próby samobójczej
  5. Sygnały zamiarów samobójczych
  6. Cele interwencji kryzysowej
  7. Interwencja kryzysowa:
   • w sytuacji zamiaru próby samobójczej
   • w przypadku próby samobójczej
   • w sytuacji dokonanego samobójstwa

   

  Adresaci szkolenia:

  Nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, pracownicy socjalni, władze lokalne, katecheci, księża, policja, straż miejska, studenci.

   

  Spodziewane efekty:

  • przybliżenie problematyki kryzysu
  • poszerzenie wiedzy na temat zachowania suicydalnego
  • zdobycie umiejętności rozpoznawania i oceny stanu kryzysu oraz czynników ryzyka próby samobójczej
  • wyćwiczenie umiejętności związanych z pomocą: rodzinie, osobie po próbie samobójczej, w sytuacji dokonanego samobójstwa

   

  Cele szkolenia:

  • dostarczenie wiedzy i umiejętności na temat mechanizmów suicydalnych
  • pozyskanie umiejętności efektywnej pracy z osobami po próbie samobójczej
  • wypracowanie zasad i procedur efektywnej interwencji

   

  Forma zajęć:

  • interaktywne metody szkoleniowe: burza mózgów, ćwiczenia w grupach, studium przypadku
  • przykłady z pracy interwenta, miniwykłady, gry symulacyjne, videotrening
  • szkolenie prowadzone przez dwóch trenerów Fundacji Aplica

   

  Na koniec szkolenia uczestnicy dostają ponadto przydatne materiały oraz certyfikat ukończenia kursu.

   

  Czas trwania i koszt szkolenia:

  • 30 godzin
  • cena ustalana jest indywidualnie