Sekty i psychomanipulacja

Program szkolenia

 1. Różne podejścia i stanowiska wobec zjawiska sekt
 2. Próba odnalezienia ,,złotego środka’’ – propozycja definicji Wiedza na temat definicji ,,sekty’’, umiejętność samodzielnego rozróżniania różnych stanowisk.
 3. Współwystępowanie wymiarów totalność i manipulacja jako kryterium destrukcyjności grupy.
 4. Próba samodzielnej oceny dwóch przedstawionych grup- materiał filmowyUmiejętność praktycznego stosowania tych kryteriów w stosunku do różnych grup.
 5. Prezentacja skali diagnozującej przynależność do grupy destrukcyjnej.
 6. Momenty życiowe zwiększonej podatności osobistej.
 7. Podatność osobista + wpływ grupy = Model integracyjnyUmiejętność rozpoznania momentów zwiększonej podatność
 8. Metody manipulacji dezinformacja: ,,boskie kłamstwo’’, ,,odpowiedni pokarm duchowy’’, ,,bombardowanie miłością’’, wpływ grupy, zwiększanie wymogów wraz z czasem i inne.Wiedza na temat stosowanych metod, umiejętność ich rozpoznawania, jak zachować się w takich sytuacjach
 9. Metody ochrony i obrony przed manipulacją.
 10. Strategie psychomanipulacji a pomoc osobie będącej w sekcie.

Adresaci   

 • nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, pracownicy socjalni,
 • władze lokalne, katecheci, księża, policja, straż miejska, studenci;

Spodziewane efekty uczestnictwa w programie

 • przybliżenie problematyki „sekt” i psychomanipulacji.
 • zapoznanie z metodami manipulacji i werbowania do grup destrukcyjnych.
 • zdobycie umiejętności skutecznej ochrony i ewentualnej obrony przed manipulacją i werbowaniem do grup destrukcyjnych.
 • poszerzenie wiedzy z zakresu asertywności i poszanowania wolności oraz praw swoich i drugiego człowieka.

Cel realizacji programu z uczestnikami

 • zapoznanie się z terminem psychomanipulacja i terminami pokrewnymi (kontrola umysłu, pranie mózgu, grupa destrukcyjna, totalność, manipulacja, itp.)
 • poznanie i umiejętność rozpoznawania kryteriów wskazujących na ewentualną destrukcyjność grupy.
 • pozyskanie umiejętności rozpoznawania wielu technik i sposobów manipulacji i werbowania nowych członków przez grupy destrukcyjne.
 • nauka skutecznych sposobów ochrony i obrony przed werbowaniem do grup destrukcyjnych.
 • zaznajomienie z adresami i punktami w których można znaleźć pomoc dla osób uwikłanych w „sekty”, grupy destrukcyjne lub nałogi.

Forma zajęć

 • interaktywne metody szkoleniowe, burza mózgów, studium przypadku, materiały filmowe, wiele praktycznych przykładów z pracy konsultanta Centrum Przeciwdziałania Psychomanipulacji, miniwykłady
 • elementy teorii z użyciem przeźroczy, ćwiczenia grupowe i indywidualne;
 • każde szkolenie prowadzone jest z udziałem dwóch trenerów grupy Aplica;
 • uczestnicy szkolenia otrzymują materiały dotyczące tematyki i zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Czas trwania i koszt szkolenia

 • 10 godzin (ilość godzin można zwiększyć i rozbić na 2 dni) Cena: 200zł/osobę (dla grup zorganizowanych możliwość negocjacji cen)- cena może ulec zmianie i zależna jest od miejsca szkolenia;
 • optymalny czas pracy nad zagadnieniem to około 16 godzin szkoleniowych /Cena: 250zł/osobę
 • dla grona pedagogicznego cena do uzgodnienia.