Interwencja kryzysowa-podejście profesjonalne cz.II

Sesja skoncentrowana jest na praktycznych obszarach pracy poprzez ponowne przećwiczenie zdobytej wiedzy. Sesja prowadzona jest w formie videotreningu i ma charakter superwizyjny po wcześniejszym zgłoszeniu przez uczestników szkolenia zagadnień związanych z praktyką pomocy, a także dla osób które ukończyły część I szkolenia „Interwencja kryzysowa-podejście profesjonalne”.

Program szkolenia

 1. Podstawowe umiejętności prowadzenia interwencji kryzysowej:
  • sześcioetapowy model interwencji kryzysowej ;
  • diagnoza natężenia kryzysu;
  • system oceny selekcyjnej i ocena stanu klienta;
 2. Kontakt i relacja terapeutyczna w interwencji:
  • wysłuchiwanie w interwencji kryzysowej;
  • komunikacja i sposób działania w interwencji kryzysowej
 3. Modele interwencji kryzysowej
 4. Interwencja kryzysowa w praktyce – ćwiczenie umiejętności terapeutycznych.
 5. Praca z „trudnym” klientem

Adresaci

 • nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, terapeuci, pracownicy socjalni,
 • władze lokalne, katecheci, księża, policja, straż miejska, studenci;
 • osoby które ukończyły pierwszą część szkolenia „Interwencja kryzysowa-podejście profesjonalne”

Spodziewane efekty uczestnictwa w programie

 • zrozumienie problematyki teorii kryzysu;
 • poszerzenie wiedzy oraz prawidłowego rozumienia interwencji kryzysowej;
 • zdobycie praktycznych umiejętności rozpoznawania i oceny stanu kryzysu oraz efektywnej pracy interwenta kryzysowego;
 • pozyskanie umiejętności nawiązywania kontaktu emocjonalnego, przezwyciężania barier komunikacyjnych oraz metod aktywnego słuchania;

Cel realizacji programu z uczestnikami:

 • zapoznanie uczestników z narzędziami diagnostycznymi;
 • ćwiczenie diagnozowania rodzaju kryzysu i mobliności klienta;
 • nauka prawidłowego rozpoznawania natężenia kryzysu
 • zmniejszenie obaw w pracy z osobami w ostrej fazie kryzysu
 • doskonalenie warsztatu pracy terapeutycznej w oparciu paradygmat interwencji kryzysowej
 • doskonalenie warsztatu pracy interwenta kryzysowego
 • odkrywanie własnych zasobów i ograniczeń w relacji terapeutycznej
 • pogłębienie refleksji nad własnym sposobem i stylem pracy
 • zmniejszenie obaw w pracy – przećwiczenie obszarów kryzysów budzących wątpliwości i obawy
 • praca z konkretnym klientem zaproponowanym przez uczestników szkolenia

Forma zajęć

 • interaktywne metody szkoleniowe: burza mózgów, ćwiczenia w grupach, studium przypadku;
 • wiele praktycznych przykładów z pracy interwenta, miniwykłady, ćwiczenia grupowe i indywidualne;
 • wykłady z użyciem technik multimedialnych, filmy, video trening;
 • każde szkolenie prowadzone jest przez dwóch trenerów grupy Aplica;
 • uczestnicy szkolenia otrzymują materiały i certyfikat ukończenia szkolenia

Czas trwania i koszt szkolenia

 • 30 godzin
 • Cena: 430 zł/osobę (dla grup zorganizowanych możliwość negocjacji cen)- cena może ulec zmianie i zależna jest od miejsca szkolenia;
 • dla studentów: 370zł / osobę

Psychoterapia uzależnień

Psychoterapia uzależnień:

 • konsultacje i terapia indywidualna dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych,
 • konsultacje, poradnictwo i terapia dla osób eksperymentujących, nadużywających substancji psychoaktywnych,
 • praca motywacyjna z osobą używającą substancji psychoaktywnych
 • konsultacje, poradnictwo, terapia, grupy wsparcia i edukacyjne dla rodzin osób z problemem narkotykowym,

Konsultacje polegają przede wszystkim na postawieniu diagnozy na temat stopnia uzależnienia psychicznego i fizycznego zgłaszającej się osoby lub w przypadku rodziców poddaje się rozpoznaniu mechanizmy związane ze współuzależnieniową postawą rodziny i określenia drogi leczenia. W przypadku osób uzależnionych dąży się do postawienia diagnozy o chorobie oraz nakreślenia konsekwencji dalszego zażywania środków uzależniających i motywowania do podjęcia leczenia metodami odpowiednimi dla określonego typu osobowości pacjenta i rodzaju toksykomanii. Niekiedy w ramach konsultacji naświetlane są inne problemy rodzinne, które mają pośredni związek z powstaniem lub leczeniem uzależnienia (np. zachęcenie rodziców do podjęcia terapii własnej). Mogą one być konsekwencją uzależnienia, i powodują osłabienie systemu rodzinnego. Konsultacje mają w przystępny, pozwalający bezpiecznie asymilować niekiedy informacje, sposób przekazać opinie terapeuty na temat głębokości uzależnienia oraz sposobów jego leczenia. Celem konsultacji jest, by rodzice lub członkowie rodziny wyszli z wizją własnego udziału w leczeniu uzależnienia i by znali pułapki, które czekają na nich w trakcie procesu leczenia oraz sposoby bronienia się przed nimi. Niektórym rodzicom, którzy w trakcie konsultacji ujawnią dodatkowe, obok uzależnienia problemy rodzinne lub osobiste, będzie proponowana terapia psychologiczna lub, gdy będzie wymagać tego sytuacja grupa wsparcia z elementami edukacji. Poza problemem uzależnienia rodzina przechodzi często inne kryzysy np. problemy w porozumiewaniu się współmałżonków, problemy z zachowaniem się innych dzieci w rodzinie, problemy społeczne czy zawodowe, poczucie izolacji. Zaniedbywane bywają obowiązki zawodowe, które wykonywane są często w warunkach utrudnianej koncentracji, stresu i obniżonej wydajności układu nerwowego. Zadaniem terapeuty jest również  danie wsparcia emocjonalnego i szukanie takich metod pomocy, które są adekwatne dla istniejących problemów.

Akademia Dobrego Rodzica edycja wiosna 2013

mini_wydarzenie

Rozpoczynamy rekrutację do kolejnej edycji Akademii Dobrego Rodzica! Rekrutacja potrwa od 18 lutego do 15 kwietnia. Pierwsze spotkanie rekrutacyjne podczas którego szczegółowo omówimy zasady udziału i cele programowe odbędzie się w kwietniu b.r. Projekt jest odpowiedzią dla zwiększającego się kryzysu rodziny i autorytetów.  Mając bogate doświadczenie w tworzeniu, prowadzeniu programów oraz warsztatów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w całej Polsce, zauważamy konieczność współpracy z opiekunami młodego pokolenia w tematyce szeroko rozumianej profilaktyki. Z badań, które prowadzimy od 2008r. oraz rozmów z rodzicami i nauczycielami wiemy, że pedagogizacja i psychoedukacja rodziców jest niezmiernie potrzebna. Szkoła nie zawsze dysponuje odpowiednią wiedzą, przeszkoleniem i środkami finansowymi aby tym potrzebom sprostać. Cenimy sobie zarówno potrzeby współczesnego rodzica, jak również bliski kontakt w relacji z tymi którzy potrzebują wsparcia. Z tego właśnie powodu zdecydowaliśmy się stworzyć i przeprowadzić program „Akademia Dobrego Rodzica” dla rodziców uczniów gimnazjów sosnowieckich. W ramach projektu profilaktycznego „Utracona Wolność” pragniemy zaprosić Państwa do udziału w Akademii Dobrego Rodzica – bezpłatnego cyklu 7-10 zajęć warsztatowych – która pozwoli Państwu na rozwinięcie i udoskonalenie umiejętności wychowawczo-komunikacyjnych w rodzinie.

Za udział w Akademii nie ponoszą Państwo żadnych kosztów finansowych. Akademia Dobrego Rodzica to bezpłatny cykl warsztatów składających się z 7 spotkań.

Zapisy do Akademii Dobrego Rodzica:

 • poprzez Formularz zgłoszeniowy
 • poprzez kontakt telefoniczny / mailowy: Michał Kuś: 604 533 207 , e-mail: michal@aplica.pl Krzysztof Demczuk: 607 144 178, e-mail: krzysztof@aplica.pl

W razie pytań prosimy o kontakt. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania i wątpliwości.

Gdzie i kiedy odbywają się zajęcia?

Zajęcia będą odbywały się w Instytucie Rozwoju Osobistego i Psychoterapii Aplica w Sosnowcu przy ul. Sadowej 10 / piętro III

od kwietnia do czerwca 2013r. w  piątki o godz. 17:00

Serdecznie zapraszamy do udziału w tych wyjątkowych warsztatach! W razie pytań prosimy o kontakt.

Akademia Dobrego Rodzica edycja jesień-zima dobiegła końca!

baner_adr

W dniu 08.02 .13r. zakończyliśmy kolejną edycję Akademii Dobrego Rodzica. To już 6 edycja warsztatów podnoszących kompetencje wychowawcze rodziców.

To był niesamowicie owocny czas pracy nad własnym rozwojem, świadomym rodzicielstwem, odkrywaniem własnego potencjału uczestników. Czas niesamowity, bo i grupa była wyjątkowa. Spotykaliśmy się od października 2012r. , aż do teraz czyli do lutego 2013r. Z założenia program trwa 6-7 spotkań warsztatowych, jednak praca z tą grupą przebiegała inaczej niż zwykle. Dlatego odbyło się bodajże 10 spotkań. Nie musieliśmy nikogo przekonywać , że warto, że to coś wniesie do życia uczestników Akademii. Od pierwszego do ostatniego spotkania można było doświadczyć jak wiele grupa bierze z tego czasu, a jednocześnie jak dużo daje sobie nawzajem.  To uczestnicy tych zajęć stworzyli niepowtarzalny klimat otwartości, szczerości i bezpieczeństwa. Od samego początku czuliśmy , że to będzie bardzo głęboki kawałek pracy. Kończymy ten cykl warsztatów z pewną nutką nostalgii, że coś się skończyło, a jednocześnie z poczuciem, że warto było spotkać się w relacji "Ja- Ty" . Warto było spotkać się właśnie w ten niepowtarzalny sposób.

Dziękujemy Wam wszystkim za tą przestrzeń , głębie i zaangażowanie w udział.

 

Na sam koniec niech te słowa będą podsumowaniem:

 

"Ja robię swoje i ty robisz swoje.

Ja nie jestem na świecie po to,

żeby spełniać twoje oczekiwania,

a ty nie masz obowiązku spełniania moich oczekiwań.

Ty jesteś ty, a ja jestem ja.

Jeśli się spotkamy – to wspaniale.

Jeśli nie – to trudno. "

Fritz Perls

 

poza Perlsem

"Jeśli ja robię swoje i ty robisz swoje,

Stajemy wobec niebezpieczeństwa utraty siebie nawzajem i nas samych

Ja nie jestem na tym świecie po to, by spełniać twoje oczekiwania;

Ale jestem na tym świecie aby cię utwierdzać w twym niepowtarzalnym ludzkim istnieniu,

I być utwierdzanym przez ciebie.

Jesteśmy w pełni sobą tylko w odniesieniu do siebie nawzajem ;

Ja oddzielone od Ty

Rozpada się.

Nie znajduję Cię przez przypadek;

Docieram do Ciebie poprzez aktywne poszukiwanie.

Miast biernie czekać, co mi się przydarzy,

Mogę świadomie kształtować zdarzenia.

Musze zacząć od siebie, to prawda;

Ale nie wolno mi na sobie przestać;

Prawda zaczyna się we DWOJE"

W. Tubbs1976

Przemoc psychoficzyczna- interwencja i wsparcie

Program

 1. Podstawowe pojęcia teorii kryzysu:
 2. Psychologiczne rozumienie kryzysu,
 3. Rodzaje sytuacji kryzysowych, mechanizmy i strategie radzenia sobie z kryzysem (coping),
 4. Teorie kryzysu; czynniki, przebieg i rozpoznawanie reakcji kryzysowej.
 5. Mechanizmy zjawiska przemocy: – czynniki psychologiczne i cykle przemocy – analiza mitów i stereotypów związanych z przemocą w rodzinie – dynamika interakcji pomiędzy ofiarą i sprawcą,
 6. Interwencja kryzysowa wobec dotkniętych problemem przemocy – cele i etapy interwencji kryzysowej: -tworzenie kontaktu emocjonalnego, -zbieranie informacji i analiza systemu wsparcia społecznego; – rozwiązywanie problemów związanych z kryzysem.
 7. Podstawowe cechy i umiejętności pomagającego.
 8. Praca z osobą w kryzysie (przemoc) w oparciu o modele interwencji kryzysowej.
 9. Strategie: ocena i elementy interwencji – przywrócenie poczucia kontroli – uruchamianie zasobów ofiary; – grupy wsparcia jako metoda pracy z ofiarą przemocy w rodzinie.
 10. Interdyscyplinarne podejście do pomocy osobom doświadczającym przemocy

Adresaci     

 • nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, pracownicy socjalni, kuratorzy, terapeuci
 • władze lokalne, katecheci, księża, policja, straż miejska, studenci, słuchacze policealnych szkół pracowników służb społecznych

Cele realizacji programu z uczestnikami

 • przybliżenie problematyki teorii kryzysu, mechanizmów, rodzajów przemocy,
 • poszerzenie wiedzy oraz prawidłowego rozumienia interwencji kryzysowej i pomocy ofiarom przemocy;
 • nauka nawiązywania kontaktu emocjonalnego, przezwyciężania barier komunikacyjnych oraz metod aktywnego słuchania;

Forma zajęć

 • interaktywne metody szkoleniowe: burza mózgów, ćwiczenia w grupach, studium przypadku;
 • wiele praktycznych przykładów z pracy interwenta, miniwykłady, ćwiczenia grupowe i indywidualne;
 • wykłady z użyciem technik multimedialnych, filmy, video trening;
 • każde szkolenie prowadzone jest przez dwóch trenerów grupy Aplica;
 • uczestnicy szkolenia otrzymują materiały i certyfikat ukończenia szkolenia

Czas trwania i koszt szkolenia

 •  450zł/ osoba (30 godzin szkoleniowych)
 • dla studentów 390zł/30godz.

Żałoba i utrata – interwencja kryzysowa i wsparcie

Program

 1. Mechanizmy żałoby
 2. Charakterystyka procesu żałoby
 3. Mechanizmy obronne w procesie żałoby
 4. Elementy składowe żałoby
 5. Modele i stadia smutku po stracie;
 6. Rodzaje strat i strategie interwencji kryzysowej
 7. Typowy a nietypowy przebieg żałoby

Adresaci

 • nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, pracownicy socjalni, kuratorzy, terapeuci władze lokalne, katecheci, księża, policja, straż miejska;
 • studenci, słuchacze policealnych szkół pracowników służb społecznych.

Cele realizacji programu

 • przybliżenie problematyki kryzysu związanego z utratą i żałobą;
 • poszerzenie wiedzy oraz prawidłowego rozumienia procesu żałoby
 • zdobycie praktycznych umiejętności rozpoznawania i oceny stanu kryzysu oraz efektywnej pracy z osobą w żałobie;
 • nauka nawiązywania kontaktu emocjonalnego z osobą i rodziną w żałobie

Forma zajęć

 • interaktywne metody szkoleniowe: burza mózgów, ćwiczenia w grupach, studium przypadku;
 • wiele praktycznych przykładów z pracy interwenta, miniwykłady, ćwiczenia grupowe i indywidualne;
 • wykłady z użyciem technik multimedialnych, filmy, video trening;
 • każde szkolenie prowadzone jest przez dwóch trenerów grupy Aplica;
 • uczestnicy szkolenia otrzymują materiały i certyfikat ukończenia szkolenia

Czas trwania i koszt szkolenia

 •  440zł/ osoba (30 godzin szkoleniowych)
 • dla studentów 390zł/30godz.

 

Samobójstwa – interwencja kryzysowa

Program szkolenia

 1. Podstawowe pojęcia teorii kryzysu:
  • psychologiczne rozumienie kryzysu;
  • rodzaje sytuacji kryzysowych;
  • mechanizmy i strategie radzenia sobie z kryzysem (coping);
  • teorie kryzysu;
  • czynniki, przebieg i rozpoznawanie reakcji kryzysowej.
 2. Teorie zachowań suicydalnych.
 3. Syndrom presuicydalny.
 4. Diagnoza i rozpoznawanie czynników ryzyka próby samobójczej.
 5. Sygnały zamiarów samobójczych.
 6. Cele interwencji kryzysowej.
 7. Interwencja kryzysowa:
  • w sytuacji zamiaru próby samobójczej;
  • w przypadku próby samobójczej;
  • w sytuacji dokonanego samobójstwa;

Adresaci   

 • nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, pracownicy socjalni,
 • władze lokalne, katecheci, księża, policja, straż miejska, studenci;

Spodziewane efekty uczestnictwa w programie

 • przybliżenie problematyki teorii kryzysu;
 • poszerzenie wiedzy oraz prawidłowego rozumienia zachowań suicydalnych;
 • zdobycie praktycznych umiejętności rozpoznawania i oceny stanu kryzysu oraz czynników ryzyka próby samobójczej;
 • wyćwiczenie umiejętności związanych z pomocą (rodzinie, osobie po próbie samobójczej, w sytuacji dokonanego samobójstwa).

Cel realizacji programu z uczestnikami

 • dostarczenie wiedzy i praktycznych umiejętności na temat mechanizmów suicydalnych;
 • pozyskanie umiejętności efektywnej pracy z osobami po próbie samobójczej;
 • wypracowanie zasad i procedur efektywnej interwencji;

Forma zajęć

 • interaktywne metody szkoleniowe: burza mózgów, ćwiczenia w grupach, studium przypadku;
 • wiele praktycznych przykładów z pracy interwenta, miniwykłady, gry symulacyjne, videotrening, ćwiczenia grupowe i indywidualne;
 • każde szkolenie prowadzone jest przez dwóch trenerów grupy Aplica;
 • uczestnicy szkolenia otrzymują materiały i zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

Czas trwania i koszt szkolenia

 • 30 godzin
 • 450zł za osobę
 • dla studentów 400 zł
 • cena zależna jest od miejsca szkolenia. Dla grup zorganizowanych przewidziane są zniżki.

 

Interwencja kryzysowa-podejście profesjonalne

Program   

 1. Podstawowe pojęcia teorii kryzysu:
  • psychologiczne rozumienie kryzysu;
  • rodzaje sytuacji kryzysowych;
  • mechanizmy i strategie radzenia sobie z kryzysem (coping);
  • teorie kryzysu;
  • czynniki, przebieg i rozpoznawanie reakcji kryzysowej.
 2. Interwencja kryzysowa w praktyce – cele i etapy interwencji kryzysowej:
  • tworzenie kontaktu emocjonalnego z osobą w kryzysie;
  • zbieranie informacji i analiza systemu wsparcia społecznego;
  • rozwiązywanie problemów związanych z kryzysem.
 3. Podstawowe cechy i umiejętności pomagającego.
 4. Specyfika telefonicznej interwencji kryzysowej.
 5. Interdyscyplinarne podejście do pomocy osobom w kryzysie.
 6. Podstawowe umiejętności prowadzenia interwencji kryzysowej:
  • sześcioetapowy model interwencji kryzysowej ;
  • diagnoza natężenia kryzysu
  • system oceny selekcyjnej i ocena stanu klienta;
 7. Kontakt i relacja terapeutyczna w interwencji:
  • wysłuchiwanie w interwencji kryzysowej;
  • komunikacja i sposób działania w interwencji kryzysowej
 8. Modele interwencji kryzysowej
 9. Interwencja kryzysowa w praktyce – ćwiczenie umiejętności terapeutycznych.

Adresaci     

 • nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, pracownicy socjalni,
 • władze lokalne, katecheci, księża, policja, straż miejska, studenci;

Spodziewane efekty uczestnictwa w programie

 • przybliżenie problematyki teorii kryzysu;
 • poszerzenie wiedzy oraz prawidłowego rozumienia interwencji kryzysowej;
 • zdobycie praktycznych umiejętności rozpoznawania i oceny stanu kryzysu oraz efektywnej pracy interwenta kryzysowego;
 • nauka nawiązywania kontaktu emocjonalnego, przezwyciężania barier komunikacyjnych oraz metod aktywnego słuchania;

Cel realizacji programu z uczestnikami

 • zapoznanie się z terminologią, psychologicznym rozumieniem kryzysu, mechanizmami radzenia sobie z kryzysem;
 • poznanie i umiejętność rozpoznawania kryteriów wskazujących na stan kryzysu oraz rodzaj (kryzysy przemiany, traumatyczne, chroniczne);
 • pozyskanie umiejętności nawiązywania kontaktu z klientem, analizy realnego systemu wsparcia społecznego;
 • nauka tworzenia skutecznych indywidualnych planów pracy z klientem;
 • zaznajomienie z adresami i punktami w których można znaleźć pomoc dla osób doświadczających negatywnych przeżyć (osób w kryzysie);

Forma zajęć

 • interaktywne metody szkoleniowe: burza mózgów, ćwiczenia w grupach, studium przypadku;
 • wiele praktycznych przykładów z pracy interwenta, miniwykłady, ćwiczenia grupowe i indywidualne;
 • wykłady z użyciem technik multimedialnych, filmy, video trening;
 • każde szkolenie prowadzone jest przez dwóch trenerów grupy Aplica;
 • uczestnicy szkolenia otrzymują materiały i certyfikat ukończenia szkolenia

Czas trwania i koszt szkolenia

 • Interwencja Kryzysowa – podejście profesjonalne 550 zł/ osoba (30 godzin szkoleniowych)
 • Termin: 17-19.01.2019r.

Formularz zgłoszeniowy -KLIKNIJ TUTAJ

Akademia Interwencji Kryzysowej

Akademia Interwencji Kryzysowej to kompleksowy cykl 11 warsztatów szkoleniowych w obszarze interwencji kryzysowej i pomocy psychologicznej.

 

Program Akademii Interwencji Kryzysowej

 • Trening interpersonalny;
 • Interwencja kryzysowa- podejście profesjonalne cz.I
 • Interwencja kryzysowa- podejście profesjonalne cz. II
 • Żałoba i utrata- interwencja kryzysowa
 • Samobójstwa- interwencja kryzysowa i pomoc psychologiczna
 • Trening rozwoju osobistego
 • Interwencja kryzysowa w przypadku kataklizmów i katastrof
 • Przemoc- interwencja i wsparcie
 • Debriefing- psychologiczne odreagowanie a stres i wypalenie zawodowe w procesie pomagania
 • Interwencja kryzysowa i terapia w uzależnieniach od substancji psychoaktywnych
 • Interwizja i utrwalenie zdobytej wiedzy

 

Dlaczego Akademia Interwencji Kryzysowej Aplica?

Akademia Interwencji Kryzysowej  to kompleksowy, specjalistyczny  program Grupy „APLICA”, który wypełnia braki jakie w obecnej chwili można zaobserwować w Polsce pomiędzy rosnącym zapotrzebowaniem na specjalistów przygotowanych do pracy z osobami, które na skutek różnych uwarunkowań znalazły się w sytuacji kryzysu psychologicznego (takich jak ofiary przemocy, wypadków, katastrof naturalnych, kryzysów rozwojowych, sytuacyjnych itp.),a możliwościami zdobywania kwalifikacji potrzebnych do takiej pracy. Często droga zdobywania podobnych kwalifikacji, wiedzy, jest zbyt złożona i czasochłonna.

Proponując Państwu poniższą ofertę pragniemy zapewnić, iż jest to kompleksowy program szkoleniowy skoncentrowany na problematyce szeroko rozumianej psychologii kryzysu i interwencji kryzysowej. Powyższa problematyka zawiera w sobie wiedzę z psychologii klinicznej i rozwojowej ze szczególnym uwzględnieniem psychologii traumy. Interwencja kryzysowa zakłada kształcenia interdysyplinarne, dlatego też osobami szkolącymi są osoby posiadające długoletnią praktykę w obszarze interwencji kryzysowej i psychologii kryzysu, psychologii klinicznej m.in psychoterapeuci, terapeuci uzależnień, interwenci kryzysowi, psycholodzy, pedagodzy.

Ogromne znaczenie obok wyposażenia uczestników szkolenia w wiedzę teoretyczną mają umiejętności praktyczne zdobywane podczas kursu. Związane jest to ze specyfiką kontaktu z osobami znajdującymi się w ostrej fazie kryzysu i wymaga umiejętności: oceny ryzyka, budowania planów pomocy, rozwiązania kryzysu, budowania naturalnej sieci wsparcia w środowisku, korzystania z zasobów instytucjonalnych jak również wykorzystania strategii copingu.

Absolwenci szkolenia będą zatem posiadali wiedzę i profesjonalne przygotowanie do prowadzenia interwencji kryzysowej i diagnozy osób dotkniętych kryzysami o zróżnicowanej genezie i symptomatologii.

 

Cel i założenia programu

 • Zdobycie wiedzy na temat: psychologicznych aspektów funkcjonowania w sytuacji kryzysu sytuacyjnego, rozwojowego, egzystencjalnego, chronicznego. Mechanizmów i strategii interwencji kryzysowej w sytuacjach zagrożenie życia. Zdobycie praktycznych umiejętności rozpoznawania i oceny stanu kryzysu oraz efektywnej pracy interwenta kryzysowego. Nauka tworzenia skutecznych indywidualnych planów pracy z klientem i umiejętności nawiązywania kontaktu a także analizy realnego systemu wsparcia społecznego.
 • Przygotowanie uczestników szkolenia do udzielania pomocy osobom doświadczającym problemów związanych z kryzysem rozwojowym (kryzysy adolescencyjne, rodzinne, zawodowe, wieku średniego, podeszłego i inne), z kryzysem sytuacyjnym (doświadczenia traumatyczne, utrata, żałoba, próby samobójcze, kryzysy związane z adaptacją, chorobą psychiczną, somatyczną, przemocą, uzależnieniem itp.) oraz kryzysem chronicznym.
 • Przygotowanie w zakresie profesjonalnej pomocy w: Ośrodkach i Centrach Interwencji Kryzysowej, Centrach Pomocy Rodzinie, Ośrodkach Pomocy Społecznej, Hospicjach, Klinikach i Szpitalach Psychiatrycznych, Zakładach Karnych i poprawczych, Policji, Służbie Więziennej.

 

Adresaci Akademii Interwencji Kryzysowej

Szkolenie skierowane jest do studentów i absolwentów takich kierunków jak: psychologia, pedagogika, resocjalizacja, medycyna, socjologia, praca socjalna. W szkoleniu mogą wziąć udział nauczyciele, pedagodzy, terapeuci, psycholodzy, pracownicy socjalni, kuratorzy, katecheci, księża, policja, straż miejska, słuchacze policealnych szkół pracowników służb społecznych, pracownicy Ośrodków Interwencji Kryzysowej, MOPS-ów, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, ośrodków wsparcia.

 

Co nas cechuje?

 • Integracja różnych dziedzin psychologii (kryzysu, klinicznej, rozwojowej, społecznej), interdyscyplinarnej wiedzy.
 • Wyposażenie uczestników szkolenia w solidną wiedzę z zakresu wiktymologii, suicydologii, psychopatologii i psychologii kryzysu.
 • Przełożenie wiedzy teoretycznej na praktyczne umiejętności w pracy z osobami dotkniętymi kryzysem. Ćwiczenie i poszerzanie własnego warsztatu pracy.
 • Pomoc przy wglądzie we własne procesy psychiczne, komunikowanie się w pomaganiu. Interwizyjna praca dotycząca własnego warsztatu pracy.
 • Wysokie doświadczenie i kwalifikacje osób realizujących program. Solidne podstawy teoretyczne zbudowane na praktycznym doświadczeniu (wszystkie osoby prowadzące szkolenie pracują z osobami w obszarze psychologii kryzysu)
 • Współpraca z realizatorami z rożnych szkół i podejść terapeutycznych (m.in. podejście psychodynamiczne, Gestalt, skoncentrowane na rozwiązaniach, terapia krótkoterminowa, terapia uzależnień);
 • Nastawienie programu na wyposażenie uczestników w konkretne umiejętności praktyczne potrzebne do pracy z osobami w kryzysie.
 • Dalsza pomoc w postaci grup interwizyjnych i konsultacji.
 • Dwustronna komunikacja i aktywizacja uczestników poprzez ćwiczenia, metody warsztatowe, wykłady, dialog, videotrening, pracę nad własnym rozwojem i świadomością swoich zasobów i ograniczeń.