Samobójstwa – interwencja kryzysowa

Program szkolenia

 1. Podstawowe pojęcia teorii kryzysu:
  • psychologiczne rozumienie kryzysu;
  • rodzaje sytuacji kryzysowych;
  • mechanizmy i strategie radzenia sobie z kryzysem (coping);
  • teorie kryzysu;
  • czynniki, przebieg i rozpoznawanie reakcji kryzysowej.
 2. Teorie zachowań suicydalnych.
 3. Syndrom presuicydalny.
 4. Diagnoza i rozpoznawanie czynników ryzyka próby samobójczej.
 5. Sygnały zamiarów samobójczych.
 6. Cele interwencji kryzysowej.
 7. Interwencja kryzysowa:
  • w sytuacji zamiaru próby samobójczej;
  • w przypadku próby samobójczej;
  • w sytuacji dokonanego samobójstwa;

Adresaci   

 • nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, pracownicy socjalni,
 • władze lokalne, katecheci, księża, policja, straż miejska, studenci;

Spodziewane efekty uczestnictwa w programie

 • przybliżenie problematyki teorii kryzysu;
 • poszerzenie wiedzy oraz prawidłowego rozumienia zachowań suicydalnych;
 • zdobycie praktycznych umiejętności rozpoznawania i oceny stanu kryzysu oraz czynników ryzyka próby samobójczej;
 • wyćwiczenie umiejętności związanych z pomocą (rodzinie, osobie po próbie samobójczej, w sytuacji dokonanego samobójstwa).

Cel realizacji programu z uczestnikami

 • dostarczenie wiedzy i praktycznych umiejętności na temat mechanizmów suicydalnych;
 • pozyskanie umiejętności efektywnej pracy z osobami po próbie samobójczej;
 • wypracowanie zasad i procedur efektywnej interwencji;

Forma zajęć

 • interaktywne metody szkoleniowe: burza mózgów, ćwiczenia w grupach, studium przypadku;
 • wiele praktycznych przykładów z pracy interwenta, miniwykłady, gry symulacyjne, videotrening, ćwiczenia grupowe i indywidualne;
 • każde szkolenie prowadzone jest przez dwóch trenerów grupy Aplica;
 • uczestnicy szkolenia otrzymują materiały i zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

Czas trwania i koszt szkolenia

 • 30 godzin
 • 450zł za osobę
 • dla studentów 400 zł
 • cena zależna jest od miejsca szkolenia. Dla grup zorganizowanych przewidziane są zniżki.