Jak mówić aby Cię słuchali? – skuteczna komunikacja

Program szkolenia

 1. Ogólnie o komunikacji – czyli „gadanie jest nam potrzebne”.
 2. Poziomy i formy komunikacji.
 3. Nieśmiałość – co to jest i jak ją przechytrzyć?
 4. Bariery w komunikacji.
 5. Jak zwyciężać w dyskusji?
 6. Autoprezentacja – zasady dla mówiącego.
 7.  Aktywne słuchanie – test czy umiesz słuchać.
 8. Komunikacja niewerbalna: mowa ciała – przesądy i fakty na temat gestów, mowa oczu.
 9. Uczucia w komunikacji.
 10. Radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych.
 11. ABC asertywności.
 12. Obrona przed manipulacją w rozmowie.
 13. Poziomy komunikacji synergicznej.
 14. Analiza transakcyjna

Adresaci  

 • nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, pracownicy MOPS-u;
 • władze lokalne, katecheci, księża, policja, straż miejska;
 • studenci, inne osoby pracujące z młodzieżą, młodzież;

Spodziewane efekty uczestnictwa w programie

 • pozyskanie umiejętności atrakcyjnej prezentacji tematu i prowadzenia dyskusji;
 • poznanie siebie, swoich mocnych i słabszych stron oraz tego jak nad nimi pracować;
 • poznanie metody aktywnego słuchania;
 • przezwyciężanie barier w komunikacji;
 • nauka umiejętności stawiania granic i skutecznego odmawiania;
 • nauka uciszania sporów i łagodzenia konfliktów;
 • nauka obrony przed manipulacją w rozmowie;

Cel realizacji programu z uczestnikami

 • zdobycie wiedzy na temat komunikacji i jej rodzajów;
 • nauka pozytywnych wzorców zachowania;
 • budowanie pozytywnego obrazu siebie i optymistycznego nastawienia do świata;
 • poznanie siebie przez pracę w grupie;
 • zdobycie umiejętności współdziałania;
 • nauka obrony przed manipulacją i wykorzystaniem;

Forma zajęć

 • interaktywne metody szkoleniowe: burza mózgów, praca w grupach, ciekawe zabawy i ćwiczenia, techniki rozpoznawania pozytywnych cech, elementy teorii przekazywane z użyciem przeźroczy;
 • wiele praktycznych przykładów z własnego doświadczenia;
 • szkolenie prowadzone jest z udziałem dwóch trenerów grupy Aplica;
 • uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe i zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Czas trwania i koszt szkolenia

 • 30 godzin,
 • cena:420  zł za osobę, studenci 370zł / osoba (dla grup zorganizowanych możliwość negocjacji cen)-cena może ulec zmianie i zależna jest od miejsca szkolenia;