Żałoba i utrata – interwencja kryzysowa i wsparcie

Program

 1. Mechanizmy żałoby
 2. Charakterystyka procesu żałoby
 3. Mechanizmy obronne w procesie żałoby
 4. Elementy składowe żałoby
 5. Modele i stadia smutku po stracie;
 6. Rodzaje strat i strategie interwencji kryzysowej
 7. Typowy a nietypowy przebieg żałoby

Adresaci

 • nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, pracownicy socjalni, kuratorzy, terapeuci władze lokalne, katecheci, księża, policja, straż miejska;
 • studenci, słuchacze policealnych szkół pracowników służb społecznych.

Cele realizacji programu

 • przybliżenie problematyki kryzysu związanego z utratą i żałobą;
 • poszerzenie wiedzy oraz prawidłowego rozumienia procesu żałoby
 • zdobycie praktycznych umiejętności rozpoznawania i oceny stanu kryzysu oraz efektywnej pracy z osobą w żałobie;
 • nauka nawiązywania kontaktu emocjonalnego z osobą i rodziną w żałobie

Forma zajęć

 • interaktywne metody szkoleniowe: burza mózgów, ćwiczenia w grupach, studium przypadku;
 • wiele praktycznych przykładów z pracy interwenta, miniwykłady, ćwiczenia grupowe i indywidualne;
 • wykłady z użyciem technik multimedialnych, filmy, video trening;
 • każde szkolenie prowadzone jest przez dwóch trenerów grupy Aplica;
 • uczestnicy szkolenia otrzymują materiały i certyfikat ukończenia szkolenia

Czas trwania i koszt szkolenia

 •  440zł/ osoba (30 godzin szkoleniowych)
 • dla studentów 390zł/30godz.