Programy dla szkół

  • Utracona wolność-problematyka narkomanii – szkolenie dla nauczycieli
  • Utracona wolność-narkotyki – warsztaty dla dzieci i młodzieży
  • Moje dziecko i narkotyki? – warsztaty dla rodziców
  • Sekty i psychomanipulacja