Trening interpersonalny

Trening interpersonalny jest intensywnym doświadczeniem grupowym, w trakcie którego uczestnicy wchodzą ze sobą w bezpośrednie interakcje, poznając lepiej swoje sposoby reagowania na innych ludzi i dowiadując się jak inni reagują na nich. Służy to pogłębieniu świadomości własnych myśli, uczuć i zachowań, lepszemu rozumieniu siebie i innych oraz eksperymentowaniu z nowymi, bardziej korzystnymi sposobami kontaktu. Trening interpersonalny jest nastawiony przede wszystkim na optymalizację funkcjonowania w grupie i w kontaktach z innymi ludźmi. Przedmiotem treningu są relacje i zachowania w grupie, sposoby komunikowania się, gry i manipulacje poszczególnych uczestników, role społeczne przez nich podejmowane, a także cele i procesy grupowe. W trakcie tego treningu każdy uczestnik ma okazję uzyskać wyczerpujące informacje na temat tego jak jest odbierany i rozumiany przez pozostałych członków grupy. Może poznać swoje silne i słabe strony w zakresie umiejętności kontaktowania się z innymi i funkcjonowania w grupie. Ma też wielokrotnie okazje do wypróbowania nowych zachowań i ról, uzupełnienia braków, skorygowania błędów, zmierzenia się z własnym trudnościami w kontakcie z innymi. Trening ten jest także okazją do poznania procesów zachodzących w grupie oraz tkwiących w niej możliwości rozwojowych. Trening interpersonalny oparty jest na procesie grupowym, charakteryzującym się specyficzną dynamiką. Pełne przeżycie treningu interpersonalnego, tzn. przejście przez różne fazy rozwoju grupy i zintegrowanie tego doświadczenia wymaga zwykle, co najmniej pięciu dni.

Program

 1. Rola i znaczenie zjawisk psychologicznych w kontaktach interpersonalnych.
 2. Formułowanie konstruktywnych informacji zwrotnych.
 3. Budowanie atmosfery bezpieczeństwa i otwartości w grupie.
 4. Stymulowanie do ekspresji i samopoznania.
 5. Budowanie bezpośredniej komunikacji pomiędzy uczestnikami grupy.
 6. Rozpoznawanie własnych silnych i słabych stron w kontaktach interpersonalnych.
 7. Praca nad otwartym wyrażaniem uczuć oraz opinii w grupie.
 8. Budowanie granic w kontakcie interpersonalnym.

Adresaci

 • nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, pracownicy socjalni, terapeuci
 • władze lokalne, katecheci, księża, policja, straż miejska, studenci;
 • osoby zainteresowane własnym rozwojem

Cel realizacji programu z uczestnikami i spodziewane efekty uczestnictwa w treningu

 • osiągnięcie spójności grupy i zbudowanie poczucia bezpieczeństwa w grupie;
 • odkrywanie i akceptacja odrębności i indywidualności uczestników;
 • współdziałanie, koncentracja na realizacji celów formalnych i zadań
 • koncentracja na celach , wzajemne wspieranie się, budowanie bliskich i szczerych relacji, kreatywności i otwartości;
 • budowanie zaufania i poczucia zadowolenia z przynależności do grupy;
 • doskonalenie umiejętności interpersonalnych przydatnych w kontaktach z drugim człowiekiem;
 • przygotowanie uczestników szkolenia do efektywnego uczenia się z wykorzystaniem doświadczenia osobistego i asymilacji treści teoretycznych w oparciu o proces grupowy (dotyczy jeśli uczestnik rozpoczyna dłuższy cykl szkoleniowy np. Akademię Interwencji Kryzysowej);

Forma zajęć

 • interaktywne metody treningowe: burza mózgów, ćwiczenia w grupach i parach, dialog;
 • ćwiczenia rywalizacyjne, indywidualne prezentacje;
 • odgrywanie ról, gry zespołowe, informacje zwrotne;
 • szkolenie prowadzone jest z udziałem dwóch trenerów grupy Aplica;

Czas trwania i koszt szkolenia

 • Cena: 600zł / osoba
 • dla studentów 550zł/osoba
 • Czas trwania: 50 godzin