Wybrane realizacje naszych projektów

Działając formalnie jako firma od 2008 roku zrealizowaliśmy wiele projektów i szkoleń, zarówno o charakterze komercyjnym jak również wspierając instytucje, fundacje i stowarzyszenia nieodpłatnie. Zdobyte doświadczenie podczas współpracy z różnymi podmiotami pozwoliło nam poszerzyć bazę naszych partnerów i instytucji. Zaufanie którym zostaliśmy obdarzeni przez wielu partnerów wynika z naszych wartości jakimi są profesjonalizm, uczciwość i pasja w pracy z ludźmi.

Wybrane realizacje projektów i szkoleń:

 • Szkolenie „Interwencja kryzysowa- podejście profesjonalne” – Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Opolu – grudzień 2011r.

 • Szkolenie otwarte ” Zachowania suicydalne – interwencja kryzysowa”: maj 2012r.

 • Szkolenie „Interwencja kryzysowa- podejście profesjonalne cz I” dla studentów psychologii Uniwersytetu Śląskiego : luty 2012

 • Szkolenie „Interwencja kryzysowa- podejście profesjonalne” dla studentów psychologii Uniwersytetu Śląskiego : grudzień 2011r

 • Szkolenie ” Problematyka narkomanii” dla nauczycieli z powiatu częstochowskiego: Ustroń- Jaworze , październik 2011r.

 • Program profilaktycznego „Utracona wolność” – przeciwdziałanie uzależnieniom od substancji psychoaktywnych w ramach konkursu i zadań powierzonych przez Gminę Sosnowiec w latach 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 w tym : Akademia Dobrego Rodzica , Akademia Dobrego Pedagoga oraz Muay Thai przeciwko narkotykom);

 • Realizacja przez trenerów grupy szkoleniowej „APLICA” projektu systemowego: „Pierwsza Praca – Pierwszy sukces” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Tematyką warsztatów jest podnoszenie kompetencji i umiejętności społecznych dla pełnoletnich wychowanków Domów Dziecka z województwa śląskiego.- luty -wrzesień 2010;

 • Szkolenie „Interwencja Kryzysowa – podejście profesjonalne” dla studentów psychologii Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie marzec2010r

 • Cykliczne szkolenia otwarte: „ Komunikacja interpersonalna”, „Interwencja kryzysowa”,„Samobójstwa- pomoc psychologiczna”, „Żałoba i utrata- interwencja kryzysowa i wsparcie psychologiczne”;

 • Szkolenie „Katastrofy- interwencja kryzysowa” dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii w Rybniku- grudzień 2010r.

 • Przeprowadzenie zajęć warsztatowych „Nie daj się wkręcić – wygrać z manipulacją w życiu” dla Fundacji Exodus w ramach „Festiwalu Nowego Życia”. Sosnowiec: październik 2010r.

 • Szkolenie „Mosty zamiast murów- komunikacja interpersonalna”. Szkolenie realizowane dla przełożonych Zakonów Franciszkańskich w Polsce- kwiecień 2009r.

 • Szkolenie otwarte „Samobójstwa- interwencja kryzysowa”– Sosnowiec maj 2009r.

 • Szkolenia dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach w ramach „Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego” pt. „Samobójstwa- interwencja kryzysowa „- grudzień 2009r.

 • Warsztaty profilaktyczne „Utracona Wolność” na zlecenie Wydziału Zdrowia w Sławkowie- grudzień 2009r. Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Tarnowie – warsztaty z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom „Utracona Wolność” dla pedagogów i wychowawców z placówek oświatowych w Tarnowie- grudzień 2009r.

 • Realizacja przez trenerów grupy szkoleniowej „APLICA” projektu systemowego: „Krok w Przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Tematyką warsztatów jest podnoszenie kompetencji i umiejętności społecznych dla pełnoletnich wychowanków placówek wychowawczych i rodzin zastępczych Powiatu Wielickiego. Wieliczka: Lipiec – grudzień 2008r m.in. (60 godzin warsztatów i 40 godzin konsultacji) w tym : Zarządzanie sobą w czasie, Autoprezentacja, Warsztat twórczości i kreatywnego myślenia, Komunikacja

 • Szkolenie „Interwencja kryzysowa- podejście profesjonalne” Lanckorona: Kwiecień 2008r.

 • Prowadzenie szkolenia „Interwencja kryzysowa – podejście profesjonalne” dla studentów Wydziału Psychologii UŚ. Katowice: Czerwiec 2008r.

 • Przeprowadzenie szkoleń „Zorganizuj swoje życie – zarządzanie swoim czasem” oraz „Nie daj się wkręcić – wygrać z manipulacją w życiu” w ramach „Festiwalu Nowego Życia”. Sosnowiec: Maj 2008r.

 • Realizacja programu profilaktycznego „Utracona wolność” w Gimnazjum nr 15 w Krakowie: listopad 2007r. Przeprowadzenie warsztatów dla 250 uczniów.

 • Realizacja przez trenerów grupy szkoleniowej „APLICA” programu profilaktycznego przeciwdziałanie uzależnieniom, w szkołach gimnazjalnych gminy Biskupice w ramach współpracy z Pełnomocnikiem ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych gminy Biskupice. Biskupice: Grudzień 2007 – luty 2008r. Prowadzenie zajęć dla: dzieci i młodzieży, grona pedagogicznego, rodziców i opiekunów prawnych;

 • Realizacja programu profilaktycznego „Sekty i psychomanipulacja” w ZSGH w Sosnowcu: Marzec 2008r.

 • Szkolenie otwarte dla studentów psychologii stosowanej Uniwersytetu Wrocławskiego z zakresu interwencji kryzysowej- lipiec 2007r.

 • Szkolenie otwarte „Samobójstwa- interwencja kryzysowa” – listopad 2008r.

 • Szkolenie zamknięte dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii w Rybniku „ Żałoba i utrata- interwencja kryzysowa” – grudzień 2008r.

 • Szkolenie zamknięte dla Podbeskidzkiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej „Samobójstwa- interwencja kryzysowa” – styczeń 2009r.

 • Szkolenie „Interwencja kryzysowa- podejście profesjonalne” -30 godzin dla zespołu pracowników Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Gorzowie Wielkopolskim: Styczeń 2007r.

 • Szkolenie „Efektywne zarządzanie sobą w czasie” – Powszechny Zakład Ubezpieczeń: listopad 2007r.

 • Prelekcja dla Przedstawicieli Władz Lokalnych Powiatu Wielickiego w ramach „Forum Kobiet” nt. uzależnień: marzec 2006r.

 • Prowadzenie zajęć dla słuchaczy Policealnej Szkoły „Profesja” w Katowicach: październik 07r.-styczeń 08r. Zajęcia: terapia uzależnień, profilaktyka uzależnień

 • Samobójstwa  |  klient: Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej

 • Krok w przyszłość   |   program:  Wieliczka POKL

 • Utracona wolność – profilaktyka narkomanii    |   WZIOS

 • Mosty zamiast murów  |   Zakon Franciszkanów

 • Samobójstwa – interwencja kryzysowa  |  szkolenie otwarte

 • Interwencja kryzysowa – podejście profesjonalne  |   szkolenie otwarte, Katowice 2008

 • Nie daj się wkręcić czyli psychomanipulacja   |   Festiwal Exodus

 • Zarządzanie sobą w czasie  |   Festiwal Exodus

 • Interwencja kryzysowa  |  szkolenie otwarte Lanckorona 2008

 • Sekty i psychomanipulacja

 • Efektywne zarządzanie sobą w czasie  |   klient: PZU

 • Akademia Interwencji Kryzysowej

 • Problematyka narkomanii  |  warsztaty dla młodych

 • Interwencja kryzysowa  |  szkolenie otwarte, Wrocław 2007

 • Szkolenie dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Gorzowie