• Akademia Interwencji Kryzysowej

  Akademia interwencji kryzysowej to kompleksowy cykl jedenastu warsztatów szkoleniowych z zakresu interwencji kryzysowej i pomocy psychologicznej.

   

  Program warsztatów obejmuje:

  • Trening interpersonalny.
  • Interwencja kryzysowa – podejście profesjonalne, część I.
  • Interwencja kryzysowa – podejście profesjonalne, część II.
  • Żałoba i utrata – interwencja kryzysowa.
  • Samobójstwa – interwencja kryzysowa i pomoc psychologiczna.
  • Trening rozwoju osobistego.
  • Interwencja kryzysowa w przypadku kataklizmów i katastrof.
  • Przemoc – interwencja i wsparcie.
  • Debriefing – psychologiczne odreagowanie a stres i wypalenie zawodowe w procesie pomagania.
  • Interwencja kryzysowa i terapia w uzależnieniach od substancji psychoaktywnych.
  • Interwizja i utrwalenie zdobytej wiedzy.

   

  Dlaczego warto wybrać Akademię Interwencji Kryzysowej organizowaną przez Fundację Aplica?

  To kompleksowy, specjalistyczny program skoncentrowany wokół szeroko rozumianej psychologii kryzysu i interwencji kryzysowej. Obecnie w Polsce obserwujemy rosnące zapotrzebowanie na specjalistów przygotowanych do pracy z osobami w kryzysie psychologicznym, a więc ofiarami przemocy, wypadków, katastrof, kryzysów rozwojowych i sytuacyjnych. Niestety, często droga zdobywania potrzebnych kwalifikacji jest zbyt złożona i czasochłonna. Szkolenie organizowane przez Fundację Aplica wychodzi naprzeciw tym problemom.

   

  W ramach Akademii dzielimy się wiedzą z psychologii klinicznej i rozwojowej, ze szczególnym naciskiem na psychologię traumy. Nasi szkoleniowcy to osoby posiadające długoletnie doświadczenie: psychoterapeuci, terapeuci uzależnień, interwenci kryzysowi, psycholodzy i pedagodzy.

   

  Ogromne znaczenie ma dla nas wyposażenie uczestników kursu przede wszystkim w umiejętności praktyczne. Specyfika kontaktu z osobami w ostrej fali kryzysu wymaga czegoś więcej niż wiedzy teoretycznej, a więc umiejętności oceny ryzyka, budowania planów pomocy, rozwiązania kryzysu, tworzenia naturalnej sieci wsparcia w środowisku, korzystania z zasobów instytucjonalnych i wykorzystania strategii copingu.

   

  Absolwenci szkolenia będą posiadali wiedzę i umiejętności w prowadzeniu interwencji kryzysowej i diagnozy osób dotkniętych kryzysami o różnej genezie i symptomatologii.

   

  Cele i założenia programu:

  • Zdobycie wiedzy z zakresu psychologicznych aspektów funkcjonowania w kryzysie sytuacyjnym, rozwojowym, egzystencjalnym i chronicznym. Poznanie mechanizmów i strategii interwencji kryzysowej w sytuacjach zagrożenia życia.
  • Zdobycie praktycznych umiejętności rozpoznawania i oceny stanu kryzysu oraz pracy interwenta kryzysowego. Nauka tworzenia skutecznych, dostosowanych do klienta planów pracy oraz nawiązywania kontaktu i analizy realnego systemu wsparcia społecznego.
  • Przygotowanie do udzielania pomocy osobom doświadczającym problemów związanych z kryzysem rozwojowym (kryzysy adolescencyjne, rodzinne, zawodowe, wieku średniego, podeszłego itd.), sytuacyjnym (doświadczenia traumatyczne, utrata i żałoba, próby samobójcze, kryzysy związane z adopcją, chorobą psychiczną i somatyczną, przemocą, uzależnieniem itd.) oraz chronicznym.
  • Przygotowanie do profesjonalnej pracy w ośrodkach i centralach interwencji kryzysowej, centrach pomocy rodzinie, ośrodkach pomocy społecznej, hospicjach, klinikach i szpitalach psychiatrycznych, zakładach karnych i poprawczych, policji, służbie więziennej.

   

  Komu dedykowany jest program Akademii Interwencji Kryzysowej?

  Szkolenie jest adresowane studentom i absolwentom kierunków takich jak psychologia, pedagogika, resocjalizacja, medycyna, socjologia i praca socjalna, a także uczestnikom policealnych szkół pracowników służb społecznych. W kursie mogą również wziąć udział nauczyciele, pedagodzy, terapeuci, psycholodzy, pracownicy socjalni, kuratorzy, katecheci, księża, policjanci, strażnicy miejscy oraz pracownicy ośrodków interwencji kryzysowej, MOPS-ów, powiatowych centrów pomocy rodzinie i ośrodków wsparcia.

   

  Co nas wyróżnia?

  • interdyscyplinarna wiedza z różnych dziedzin psychologii: klinicznej, rozwojowej, społecznej, kryzysowej
  • szkolenie z zakresu wiktymologii, suicydologii, psychopatologii
  • ćwiczenie praktycznych umiejętności w pracy z osobami dotkniętymi kryzysem
  • interwizyjna praca dotycząca własnego warsztatu pracy i wgląd w osobiste procesy psychologiczne
  • wysokie kwalifikacje i doświadczenie osób realizujących program
  • współpraca z przedstawicielami różnych szkół i podejść terapeutycznych, m.in. podejście psychodynamiczne, gestalt, skoncentrowane na rozwiązaniach, terapia krótkoterminowa, terapia uzależnień
  • dalsza pomoc w grupach interwizyjnych i na konsultacjach
  • dwustronna komunikacja i aktywizacja uczestników kursu poprzez ćwiczenia, warsztaty, wykłady, rozmowy, videotrening

   

  Cena udziału w szkoleniu ustalana jest indywidualnie.