• Jak mówić, aby cię słuchali – skuteczna komunikacja

  Program szkolenia:

  1. Ogólnie o komunikacji, czyli „gadanie jest nam potrzebne”
  2. Poziomy i formy komunikacji
  3. Nieśmiałość – co to jest i jak ją przechytrzyć?
  4. Bariery w komunikacji
  5. Jak zwyciężać w dyskusji?
  6. Autoprezentacja – zasady dla mówiącego
  7. Aktywne słuchanie – test, czy umiesz słuchać
  8. Komunikacja niewerbalna: mowa ciała – przesądy i fakty na temat gestów, mowa oczu
  9. Uczucia w komunikacji
  10. Radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych
  11. ABC asertywności
  12. Obrona przed manipulacją w rozmowie
  13. Poziomy komunikacji synergicznej
  14. Analiza transakcyjna

   

  Adresaci szkolenia:

  Nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, pracownicy MOPS-u, władze lokalne, katecheci, księża, policja, straż miejska, młodzież, studenci, osoby pracujące z młodzieżą.

   

  Spodziewane efekty uczestnictwa w programie:

  • pozyskanie umiejętności atrakcyjnej prezentacji tematu i prowadzenia dyskusji
  • poznanie siebie, swoich mocnych i słabszych stron oraz tego, jak nad nimi pracować
  • poznanie metody aktywnego słuchania
  • przezwyciężanie barier w komunikacji;
  • nauka umiejętności stawiania granic i skutecznego odmawiania
  • nauka uciszania sporów i łagodzenia konfliktów
  • nauka obrony przed manipulacją w rozmowie

   

  Cele realizacji programu z uczestnikami szkolenia:

  • zdobycie wiedzy na temat komunikacji i jej rodzajów
  • nauka pozytywnych wzorców zachowania
  • budowanie pozytywnego obrazu siebie i optymistycznego nastawienia do świata
  • poznanie siebie przez pracę w grupie
  • zdobycie umiejętności współdziałania
  • nauka obrony przed manipulacją i wykorzystaniem

   

  Forma zajęć:

  • interaktywne metody szkoleniowe: burza mózgów, praca w grupach, ciekawe zabawy i ćwiczenia, techniki rozpoznawania pozytywnych cech, elementy teorii przekazywane z użyciem przeźroczy
  • wiele praktycznych przykładów z własnego doświadczenia
  • szkolenie prowadzone przez dwóch trenerów Fundacji Aplica

   

  Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe i zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

   

  Czas trwania i koszt szkolenia:

  • 30 godzin
  • cena ustalana jest indywidualnie