• Sekty i psychomanipulacja

  Program szkolenia:

  1. Różne podejścia i stanowiska wobec zjawiska sekt.
  2. Próba odnalezienia „złotego środka” – propozycja definicji.
  3. Wiedza na temat definicji ,,sekty”, umiejętność samodzielnego rozróżniania różnych stanowisk.
  4. Totalność i manipulacja jako kryterium destrukcyjności grupy.
  5. Próba samodzielnej oceny dwóch przedstawionych grup – materiał filmowy. Umiejętność praktycznego stosowania tych kryteriów w stosunku do różnych grup.
  6. Prezentacja skali diagnozującej przynależność do grupy destrukcyjnej.
  7. Momenty życiowe zwiększonej podatności osobistej.
  8. Podatność osobista + wpływ grupy = Model integracyjny. Umiejętność rozpoznania momentów zwiększonej podatności.
  9. Metody manipulacji, dezinformacja: ,,boskie kłamstwo”, ,,odpowiedni pokarm duchowy”, ,,bombardowanie miłością”, wpływ grupy, zwiększanie wymogów wraz z czasem… Wiedza na temat stosowanych metod, umiejętność ich rozpoznawania i zachowania się w takich sytuacjach.
  10. Metody ochrony i obrony przed manipulacją.
  11. Strategie psychomanipulacji a pomoc osobie będącej w sekcie.

   

  Adresaci szkolenia:

  Nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, pracownicy socjalni, władze lokalne, katecheci, księża, policja, straż miejska, studenci.

   

  Spodziewane efekty:

  • poznanie problematyki sekt i psychomanipulacji
  • zapoznanie z metodami manipulacji i werbowania do grup destrukcyjnych
  • zdobycie umiejętności skutecznej ochrony i ewentualnej obrony przed manipulacją
  • poszerzenie wiedzy z zakresu asertywności i poszanowanie wolności oraz praw swoich i drugiego człowieka

   

  Cele szkolenia:

  • poznanie terminów związanych z psychomanipulacją: kontrola umysłu, pranie mózgu, grupa destrukcyjna, totalność, manipulacja itp.
  • nabycie umiejętności rozpoznawania technik i sposobów manipulacji oraz werbowania nowych członków do grup destrukcyjnych
  • nauka skutecznych sposobów ochrony przed werbowaniem do grup destrukcyjnych
  • poznanie punktów pomocy dla osób uwikłanych w sekty, grupy destrukcyjne i nałogi

   

  Forma zajęć:

  • interaktywne metody szkoleniowe: burza mózgów, studium przypadku, materiały filmowe, przykłady z pracy konsultanta Centrum Przeciwdziałania Psychomanipulacji, miniwykłady
  • elementy teorii z użyciem przeźroczy, ćwiczenia grupowe i indywidualne
  • szkolenie prowadzone przez dwóch trenerów Fundacji Aplica

   

  Na koniec szkolenia uczestnicy dostają ponadto przydatne materiały oraz certyfikat ukończenia kursu.

   

  Czas trwania i koszt szkolenia:

  • 10 lub 16 godzin (można rozbić szkolenie na dwa dni)
  • cena ustalana jest indywidualnie