• Szkoła Liderów

  Czym jest Szkoła Liderów?

  To 14-miesięczny cykl szkoleniowy, którego zadaniem jest rozwijanie kompetencji liderskich. W Szkole Liderów łączymy praktyczny warsztat z dużą dawką wiedzy. Potencjalni i obecni liderzy otrzymują narzędzia, by jeszcze skuteczniej wywierać wpływ i zmieniać otaczającą rzeczywistość. Każdy uczestnik ma okazję dowiedzieć się, jak jest odbierany i rozumiany przez pozostałych członków grupy oraz poznać swoje silne i słabe strony w dziedzinie komunikacji i funkcjonowania w grupie.

   

  Jak Szkoła Liderów wygląda w praktyce?

  Uczestnicy Szkoły Liderów biorą udział w dwunastu zjazdach szkoleniowych, które odbywają się od piątku do soboty. Dwukrotnie organizujemy zjazdy wyjazdowe o bardziej intensywnym charakterze. Każdy warsztat poświęcony jest innym zagadnieniom związanym z kluczowymi dla liderów kompetencjami. Dopełnieniem tych warsztatów są indywidualne spotkania mentorskie i coachingowe, które umożliwiają lepsze przyswojenie treści oraz pracę nad własnymi ograniczeniami i zasobami. Wszystkie zajęcia prowadzone są przez doświadczonych trenerów i coachów.

   

  Nasz cykl szkoleniowy cechują:

  • integracja różnych podejść i dziedzin nauki w pracy lidera
  • ćwiczenie i poszerzanie własnego warsztatu liderskiego
  • pomoc przy wglądzie we własne procesy psychiczne oraz komunikowanie się w relacjach interpersonalnych
  • wysokie doświadczenie i kwalifikacje osób realizujących program, współpraca z doświadczonymi trenerami i coachami
  • nastawienie programu na wyposażenie uczestników w konkretne umiejętności praktyczne potrzebne w pracy lidera
  • różnorodność form pracy szkoleniowej: wykłady, dyskusje, praca w małych grupach i w parach, praca z kamerą, kwestionariusze samooceny, burza mózgów, indywidualne prezentacje, odgrywanie ról, gry zespołowe, informacje zwrotne
  • aktywizacja uczestników – zaangażowanie ich w samodzielne stosowanie poznawanych metod i technik pracy
  • konsultacje indywidualne: mentoring i coaching

   

  Korzyści z udziału w Szkole Liderów:

  • zrozumienie sztuki komunikacji w relacjach interpersonalnych
  • poszerzenie wiedzy na temat prawidłowego rozumienia przywództwa
  • rozszerzenie kompetencji w budowaniu relacji i pogłębienie umiejętności komunikacyjnych
  • odkrywanie osobistych zasobów i potencjału oraz wydobywanie pozytywnej energii do działania
  • praca nad własnymi obawami i trudnościami związanymi z funkcjonowaniem w organizacji
  • budowanie zaufania, szacunku dla siebie, swojej odrębności i odrębności innych
  • poszerzenie umiejętność tworzenia własnej i świadomej drogi rozwoju
  • wzajemne wspieranie się, budowanie bliskich i szczerych relacji, kreatywności i otwartości
  • budowanie zaufania i poczucia zadowolenia z przynależności do grupy

   

  Tematyka zajęć podczas Szkoły Liderów:

  • Trening otwarcia przygotowujący do efektywnego uczenia się w grupie
  • Kim jest lider – kompetencja, wiedza, umiejętności, charakter
  • Komunikacja w pracy lidera:
   • modele komunikacji
   • etyka komunikacji
   • bariery komunikacyjne
  • Asertywność lidera
  • Analiza transakcyjna
  • Proces grupowy:
   • trudne sytuacje w grupie
   • konflikty grupowe i ich rozwiązywanie
   • dynamika grupy
   • etapy tworzenia i rozwoju grupy
   • struktura grupy i jej normy
  • Autoprezentacja w pracy lidera:
   • gramatyka języka ciała
   • wystąpienia publiczne
   • prezentacja
  • Analiza potrzeb:
   • wyznaczanie celów
   • wizja i misja organizacji
   • diagnozowanie luk i braków kompetencyjnych

   

  Jeśli jesteś zainteresowany zorganizowaniem Szkoły Liderów dla swojego zespołu albo chcesz samemu wziąć udział w nadchodzącym cyklu szkoleniowym, zapraszamy Cię do kontaktu z nami!

   

  Więcej informacji o Szkole Liderów znajdziesz na stronie internetowej: https://www.szkola-liderow.eu