• Trening interpersonalny

  Trening interpersonalny to intensywne doświadczenie grupowe, wchodzenie ze sobą w bezpośrednie interakcje, poznawanie swoich reakcji na innych ludzi oraz reakcji innych na siebie. Trening służy pogłębieniu świadomości własnych myśli, uczuć i zachowań oraz próbie nowych, korzystniejszych sposobów kontaktu. Przedmiotem treningu są relacje, zachowania w grupie, sposoby komunikowania się. Każdy uczestnik ma okazję przekonać się, jak jest odbierany i rozumiany przez pozostałych członków grupy, poznać swoje silne i słabe strony w komunikacji i funkcjonowaniu w grupie. Trening interpersonalny charakteryzuje się specyficzną dynamiką i wymaga co najmniej pięciu dni na zintegrowanie się i przejście różnych faz rozwoju grupy.

   

  Program treningu:

  1. Rola i znaczenie zjawisk psychologicznych w kontaktach interpersonalnych.
  2. Formułowanie konstruktywnych informacji zwrotnych.
  3. Budowanie atmosfery bezpieczeństwa i otwartości w grupie.
  4. Stymulowanie do ekspresji i samopoznania.
  5. Budowanie bezpośredniej komunikacji pomiędzy uczestnikami grupy.
  6. Rozpoznawanie własnych silnych i słabych stron w kontaktach interpersonalnych.
  7. Praca nad otwartym wyrażaniem uczuć oraz opinii w grupie.
  8. Budowanie granic w kontakcie interpersonalnym.

   

  Adresaci treningu:

  Nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, pracownicy socjalni, terapeuci, władze lokalne, katecheci, księża, policja, straż miejska, studenci, osoby zainteresowane własnym rozwojem.

   

  Cele treningu:

  • osiągnięcie spójności grupy i zbudowanie poczucia bezpieczeństwa w grupie
  • odkrywanie i akceptacja odrębności i indywidualności uczestników
  • współdziałanie, koncentracja na realizacji celów formalnych i zadań
  • koncentracja na celach, wzajemne wspieranie się, budowanie bliskich i szczerych relacji, kreatywności i otwartości
  • budowanie zaufania i poczucia zadowolenia z przynależności do grupy
  • doskonalenie umiejętności interpersonalnych przydatnych w kontaktach z drugim człowiekiem
  • przygotowanie uczestników szkolenia do efektywnego uczenia się z wykorzystaniem doświadczenia osobistego i asymilacji treści teoretycznych w oparciu o proces grupowy (dotyczy, jeśli uczestnik rozpoczyna dłuższy cykl szkoleniowy, np. Akademię Interwencji Kryzysowej lub Szkołę Liderów)

   

  Forma zajęć:

  • interaktywne metody treningowe: burza mózgów, ćwiczenia w grupach i parach, dialog
  • ćwiczenia rywalizacyjne, indywidualne prezentacje
  • odgrywanie ról, gry zespołowe, informacje zwrotne
  • szkolenie prowadzone z udziałem dwóch trenerów Fundacji Aplica

   

  Czas trwania i koszt treningu:

  • 50 godzin
  • cena ustalana jest indywidualnie