• Żałoba i strata – interwencja kryzysowa

  Program szkolenia:

  1. Mechanizmy żałoby
  2. Charakterystyka procesu żałoby
  3. Mechanizmy obronne w procesie żałoby
  4. Elementy składowe żałoby
  5. Modele i stadia smutku po stracie
  6. Rodzaje strat i strategie interwencji kryzysowej
  7. Typowy a nietypowy przebieg żałoby

   

  Adresaci szkolenia:

  Nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, pracownicy socjalni, kuratorzy, terapeuci, władze lokalne, katecheci, księża, policja, straż miejska, studenci, uczestnicy policealnych szkół pracowników służb społecznych.

   

  Cele szkolenia:

  • przybliżenie problematyki kryzysu związanego z utratą i żałobą
  • poszerzenie wiedzy oraz prawidłowego rozumienia procesu żałoby
  • zdobycie praktycznych umiejętności rozpoznawania i oceny stanu kryzysu oraz efektywnej pracy z osobą w żałobie
  • nauka nawiązywania kontaktu emocjonalnego z osobą i rodziną w żałobie

   

  Forma zajęć:

  • interaktywne metody szkoleniowe: burza mózgów, ćwiczenia w grupach, studium przypadku, przykłady z pracy interwenta, miniwykłady
  • wykłady z użyciem technik multimedialnych, filmy, videotrening
  • szkolenie prowadzone przez dwóch trenerów Fundacji Aplica

   

  Na koniec szkolenia uczestnicy dostają ponadto przydatne materiały oraz certyfikat ukończenia kursu.

   

  Czas trwania i koszt szkolenia:

  • 20 godzin
  • cena ustalana jest indywidualnie