Trening rozwoju osobistego

Trening rozwoju osobistego jest intensywnym doświadczeniem grupowym, w trakcie którego uczestnicy wchodzą ze sobą w bezpośrednie interakcje, poznając siebie- swoje zasoby i ograniczenia.  Trening to głównie  pogłębienie  świadomości własnych myśli, uczuć i zachowań, lepszemu rozumieniu siebie i innych oraz eksperymentowaniu z nowymi, bardziej korzystnymi sposobami kontaktu. Podczas treningu każdy uczestnik może zadbać o czas na własną pracę nad obszarami które dotyczą aktualnych konfliktów, ograniczeń, problemów. Jest procesem grupowym, charakteryzującym się specyficzną dynamiką o charakterze rozwojowym i leczącym.

Program

 • praca w obszarze własnym emocji, uzupełniania braków, korygowania własnych błędów;
 • poznanie siebie w relacjach z innymi ludźmi;
 • praca nad świadomym dokonywaniem wyborów i decyzji życiowych;

Adresaci

 • nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, pracownicy socjalni, terapeuci
 • władze lokalne, katecheci, księża, policja, straż miejska, studenci;
 • osoby zainteresowane własnym rozwojem

Cel realizacji programu z uczestnikami i spodziewane efekty uczestnictwa w treningu

 • Budowanie zaufania, szacunku dla siebie i swojej odrębności.
 • Umiejętność tworzenia własnej i świadomej drogi rozwoju – przełamywanie stereotypów.
 • Próba poszukiwania siebie we współczesnym świecie w różnych rolach.
 • Rozpoznawanie swoich ważnych potrzeb i pragnień.
 • Odkrywanie osobistych zasobów i potencjału oraz wydobywanie pozytywnej energii do działania.
 • Podniesienie poczucia własnej wartości.
 • Rozpoznawanie mechanizmów i strategii radzenia sobie z trudnymi sytuacjami (coping).
 • Poszukiwanie realnych celów i planów życiowych- poszerzanie świadomości własnych ograniczeń i możliwości.
 • Interakcja- ekspresja i samopoznanie (eksploracja indywidualnych wzorców reagowania w sytuacjach interpersonalnych czyli: bliskość i dystans, zaufanie i kontrola, empatia i jej brak, udzielanie pomocy i korzystanie z pomocy innych).
 • Konstruowanie indywidualnych planów działania.

Forma zajęć

 • interaktywne metody treningowe: burza mózgów, ćwiczenia w grupach i parach, dialog;
 • elementy psychodramy, indywidualna praca własna;
 • eksperyment, praca własna przy pomocy grupy;
 • odgrywanie ról, gry zespołowe, informacje zwrotne;
 • szkolenie prowadzone jest z udziałem dwóch trenerów grupy Aplica;

Czas trwania i koszt szkolenia

 • Cena: 800zł / osoba
 • Czas trwania: 40-50 godzin

Czas trwania i koszt szkolenia: 29.09-203.10.2020r.

Formularz zgłoszeniowy -KLIKNIJ TUTAJ